Categories
Uncategorized

Meer warmere periodes in het verleden.


Zoals je in deze grafiek kunt zien is het ME optimum lang niet het warmste van de afgelopen 12000 jaar. Tenminste drie keer voordien was het warmer. En er is een duidelijk waarneembare dalende curve sinds het warmste punt, zo’n 6k jr geleden. Maw: we zijn op weg (traag maar zeker) naar een nieuwe ijstijd. De tekst van Lüning klopt hier dus niet. Ook zijn er veel betere argumenten waar het de opschuivende gletsjers betreft: er komen nog steeds boomstronken van onder het ijs die duidelijk ooit zijn omgehakt. Maw: die regio’s waren in een niet zo ver verleden ijsvrij. Er zijn bomen bij uit de Romeinse periode toen het warmer was dan in de ME. Ook valt op dat terwijl de Optima afnemen, de Minima juist een onregelmatiger verloop kennen met een dieptepunt voor het Romeinse Optimum. Zowel het Maunder als het Dalton Minimum waren dieper dan alle koele periodes voorheen. We stevenen nu af op een nieuw Minimum, vergelijkbaar met het Maunder Minimum maar slechts half zo lang. Ook speelt het afnemende Aardmagnetische veld een belangrijke rol, omdat de toegenomen straling een zekere opwarming laat verwachten. Noteer ook dat er tussen de uitersten slechts een marge van slechts 2°C ligt. De tendens die men meent te herkennen in de korte periode tussen eind jaren tachtig en eind jaren negentig, suggereert een opwarming van niet meer dan 0,1°C. Sinds 2000 is de tendens helemaal verdwenen en in de recentste jaren werden vele kouderecords gebroken maar niet één warmterecord.

By arQiRIeK

organic arQiteKt
vegan cook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s